Madagascar Live


1, 6 Şubat/Ülker Sports Arena, İstanbul&Congresium, Ankara

Buz Devri


6-8 Şubat/Volkswagen Arena, İstanbul

Paco Pena


12 Şubat/İş Sanat Kültür Merkezi, İstanbul

Monster X


9 Mayıs/Ülker Sports Arena, İstanbul