Kuad Galeri, Dada 100. yıl için özel bir sergiyle çarpıcı bir seçki sunuyor.

Sergi, günümüz sanatının söylem, biçim ve estetik açıdan altyapısını oluşturan Dada akımının ünlü kadın sanatçısı Hannah Höch?ün, dönemin Weimar yönetimini eleştiren ?Dada Mutfak Bıçağıyla Son Weimar Bira- Göbekli Almanya Kültür Çağını Kes? başlıklı kolajına gönderme yapan bir başlıkla sunuluyor.Dada akımı o dönemin aydınları ve sanatçıları için disiplinlerarası etkileşim ve işbirliği ifade ediyordu, ama asıl 1915-1923 arası savaş karşıtı bir akım olmasının altını çizmek gerekiyor. Özellikle de toplumun savaşı kutsallaştıran ya da kaçınılmaz kılan geleneksel savaş anlayışını yıkmaya yönelik söylemleri içermesi açısından, değişik içerik, biçim ve estetiklerle uygulanıyor olsa da, günümüzde sürmekte olan savaş durumuna yanıt vermeye devam eden bir akım.

En çarpıcı yönlerinden biri de sanatı ulusal kültür öğesi olmaktan çıkarıp, sanayii toplumunun deneyselliğe dayalı büyük kent fenomenine dönüştürmesi. Dada, sanat ve yaşam arasındaki sınırın ilk ortadan kalkışı olarak günlük yaşamın izini sürmesiyle farkını ortaya koydu. Kuad Galeri 2013-14 döneminde John Cage?in 100.Yılına ve Dada sanatçısı Duchamp?ın Hazır Nesne söyleminin 100. yılına gönderme yapan ?Mutsuz Hazır Nesne? sergilerini düzenlemişti. Galeri şimdi de bu sergiyle 20. yy sanat akımlarına gönderme yapan sunumlarını sürdürüyor.

Giriş ücretsiz
2 Mayıs?a kadar / Kuad Galeri