Barbara Heinrich küratörlüğündeki grup sergisi, çağdaş desen üretiminin içerdiği biçimsel çeşitliliği ele alıyor.Desen ve mekân arasındaki ilişkiyi araştıran sanatçıların işlerine yer veren ?Spaceliner?, çağdaş desen üretimine dair yöntem ve yaklaşımları örneklendiriyor. Sergideki bütün işler temelinde desenin yer aldığı bir düşünme biçiminden besleniyorlar. Bu yaklaşım, ortaya çıkan sanatsal üretimi diğer mekânsal yerleştirmelerden farklı kılıyor. Bu fark malzeme seçimi ve kullanımında gözlemlenebildiği gibi, özellikle işlerin grafik yoğunluğunda ve çizgilerin mekâna yerleştirilişinde ortaya çıkıyor.


15 Mayıs ? 2 Ağustos / Arter