Üstün zekâlı çocukların erken yaslarda tespit edilmesi yoluyla doğru yönlendirmeler yapılarak beyin güçleri azami seviyelere çıkarılabilir ve çocuk için en faydalı eğitim ve öğretim düzeni oluşturulabilir. Çocuğun, yasının ötesinde bir zekâya sahip olduğunun fark edilmesini sağlayan bazı özellikler vardır. Bu özelliklerin gözlemlenmesi ve sıra dışı bir durum olduğu düşünüldüğünde bir uzmanın gerekli ölçümleri yapması oldukça yararlıdır.Üstün zekâlı çocuklar hafıza konusunda yaşıtlarından daha iyi seviyede olur. Özellikle uzun süreli bellekleri daha iyidir. Geniş kelime dağarcıkları bulunur. Farklı kelimelerle konuşup sizi her defasında şaşırtırlar. Konuşmaları sırasında gelişmiş sözel becerileri dikkat çeker. Okuduğunu anlayabilme becerisi yüksektir. Yasına uygun olmayan elektronik cihazları rahatlıkla kullanır, zor ve karmaşık görevlerde başarılı olurlar. Analitik düşünce yapısına sahiptirler. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilirler. Gözlem becerileri gelişmiştir. Geniş bir hayal gücüne sahip olup size farklı fikirlerle gelebilirler. Espri anlayışı ve sanatsal aktivitelerde başarı da çocuğun zekâsı hakkında ipuçları verir. Fiziksel gelişimleri ve sağlıkları yaşıtlarına göre daha iyidir. Hızlı olgunlaşırlar. Hareketli ve enerjiktirler. Duyuları ve organları iyi bir kapasitede çalışır. Kendinden yasça daha büyük olan arkadaşlarıyla oyun oynamaktan keyif alır, onların yas seviyesine uygun oyunlara uyum sağlarlar. Karsı tarafın duygu ve düşüncelerini okuyabilme konusunda yaşıtlarından daha başarılıdırlar. Girdikleri gruplarda genellikle liderlik rolünü alırlar. Bağımsızlık gösterirler. Dikkat ve odaklanma seviyeleri yüksektir. Bir isi tamamlama konusunda azimlidirler. Yüksek özgüvene sahip olmakla birlikte, o isi tamamlamak için çaba da gösterirler. Genellikle erken konuşur, okumayı erken öğrenirler.

Dr. Back-Up Psikolojik Danışmanı Çağlar Karaman