Sertifikalı eğitmenlerimiz tarafından online olarak yoga veya pilates dersi Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilmektedir.Ders süresi 30 (otuz) dakika ile sınırlıdır.Online yoga veya pilates dersinden faydalanmak için Müşterilerin Boyner tarafından SMS ile iletilen kod ile 0212 367 35 44 numaralı Back-Up Hizmet Hattı’nı arayıp randevu organizasyonunu sağlaması gerekmektedir. Hem eğitmenin ve hem de Müşteri’nin takviminin/programının müsaitlik durumuna göre belirlenecek uygun bir gün ve saat için Back-Up tarafından Müşteri adına randevu oluşturulacaktır.Müşteri’nin spesifik bir eğitmeni talep etme hakkı bulunmamaktadır. Eğitmenler ve Müşteri’ler Back-Up tarafından müsaitlik durumlarına göre eşleştirilecektir.Randevusu alınan Müşteri’nin herhangi bir sebeple randevuya belirlenen gün ve saatte katılmaması halinde online yoga veya pilates dersine ilişkin Kod kullanılmış addedilecek ve telafi dersi yapılmayacaktır.Revizyon talepleri derse 2 saat kalana kadar alınır. 2 saatin altında iletilen rezervasyon talepleri kullanılmış sayılacaktır.Müşteri için üretilen Kod’un geçerlilik süresi, müşteriye iletildikten sonra 1 (bir) yıldır. Geçerlilik süresi içinde kullanılmayan Kod’lar Back-Up tarafından süre bitimiyle eş zamanlı olarak sistemden silinecektir.Back-Up veya eğitmenlerden kaynaklı bir sebeple (hastalık, cenaze ve herhangi bir sebeple eğitmenin randevuya katılamayacak olması) randevunun iptal olması durumunda Back-Up Müşteriyi bilgilendirerek Müşteri’ye en kısa süre içinde uygun yeni bir randevu oluşturacaktır.Müşteri işbu Hizmet Koşulları kapsamında belirtilen hizmeti satın almaya karar vermekle online olarak yoga veya pilates dersi almasına engel teşkil edecek herhangi sağlık problemi ve/veya engeli olmadığını ve online ders sırasında herhangi sağlık sorunu ile karşılaşması halinde tüm sorumluluğun kendine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu bağlamda, Müşteri tarafında belirtilmeyen ya da göz önünde bulundurulmayan bir konu sebebiyle ve/veya ders esnasında oluşabilecek herhangi sağlık sorunundan ya da komplikasyondan Yoga/Pilates uzmanı/ları veya Back-Up ve Boyner sorumlu tutulmayacaktır.