Web Sitesi Aydınlatma

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

ÜYELİK TALEP FORMU WEBSİTESİ AYDINLATMA METNİ

Biz, BACK UP BİREYSEL ÜRÜNLER SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş (“Şirket”) olarak, hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

işleyeceğimizi bildiririz. 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ VE NASIL ELDE EDİYORUZ?

Tarafınıza ait ad, soyad irtibat telefonu, email adresini ve referans Back Up üyesi müşteri numarasını işlemekteyiz. 

Söz konusu kişisel verileri, üyelik talep formunu web sitemiz üzerinden doldurarak Şirketimize iletmeniz sebebiyle elde etmekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz ve bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizi, sizinle irtibata geçerek üyelik şart ve koşullarımız hakkında sizi bilgilendirmek, üyelik ilişkisinin kurulması ve akabinde tarafınıza üyelik hizmetlerinin sunumu kapsamında KVKK’nın 5/2 (c) madde hükmü kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” kapsamında işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar süre için işlemekteyiz.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Back Up Bireysel Ürünler Satış Ve Pazarlama A.Ş

Mersis No: 0833007653600012

Email: info@backup.com.tr

Telefon: 0212 367 35 80

Adres: Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No: 237 C 4. Bodrum K: 1 Maslak, Sarıyer/İstanbul