E-ticaret İzin

Ticari Elektronik İleti İzni

 

İşbu talep formu ile verdiğim cep/ev/iş telefonu, mail adresi gibi iletişim bilgilerimin 6563 s. Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Back Up Bireysel Ürünler Satış Ve Pazarlama A.Ş (“Back-Up”), grup şirketleri ve hizmet sağlayıcıları tarafından tarafımla irtibata geçilerek üyelik şart ve koşulları hakkında bilgilendirilmek, üyelik ilişkisinin kurulması ve akabinde üyelik hizmetlerinin sunumu kapsamında ve ayrıca her türlü tanıtım, promosyon, iletişim, pazarlama ve üyelik uygulamaları için kaydedilmek, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmak, muhafaza edilmek, işlenmek, güncellenmek, iş ortakları ile paylaşılmak ve kullanılmak ve gerek Back-Up gerekse iş ortakları tarafından tarafıma sms, internet, mektup, telefon, e-mail vb. ile elektronik ileti gönderilmek üzere alındığını, istediğim her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, 0212 367 35 80 numaralı telefonunuzu arayarak, göndereceğiniz elektronik iletilerde (ya da varsa yetkili mercilerce kurulan/kurdurulan sistemde) belirtilen işlemi (red) yaparak ilgili ticari elektronik iletişimi durdurabileceğimi kanunlar gereği mümkün veya yapılmakla yükümlü olunan iletişimlerin her halükarda devam edeceği hususlarında bilgilendirildim/biliyorum.

 

Bu çerçevede ve kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için Şirketiniz Back Up Bireysel Ürünler Satış ve Pazarlama A.Ş.'ne, tarafıma sms/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta / mail,  bluetooth, beacon,  her türlü özel-genel ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermeleri için açıkça izin ve onay veriyorum.